Rewitalizacja i przebudowa Placu Batorego w Szczecinie

  • 6 listopad 2020
  • By Witek Opaliński
  • Możliwość komentowania Rewitalizacja i przebudowa Placu Batorego w Szczecinie została wyłączona
  • in ,

projekt rewitalizacji Placu Batorego w Szczecinie.

Podstawowe założenia projektowe

  • przywrócenie podstawowego historycznego układu i geometrii placu.
  • zachowanie ist. drzewostanu w tym platanów klonolistnych oraz cisów.
  • wprowadzenie dwóch głównych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej.
  • lokalizacja centralnej fontanny na placu w miejscu likwidowanego zbiornika ppoż.
  • Wprowadzenie gier w płaszczyźnie placu

Kontakt

O2 architekci ul. Wrocławska 14/2, 30-006 Kraków Tel.: (+48) 508-126-066 E-mail: biuro@pa-opalinski.pl

×