zaułek

Koncepcja przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

druga nagroda w konkursie

Nasza pracownia otrzymała drugą nagrodę w konkursie.
Skład zespołu
Arch. Witold Opaliński
Joanna Skrzypek
Aleksander Świat

Uzasadnienie jury

Sąd Konkursowy przyznaje drugą nagrodę za wykreowanie przestrzeni sprzyjającej przejawom życia publicznego – miejsca spotkań. W pracy zwraca uwagę czytelne nawiązanie do kontekstu przestrzennego, architektonicznego i urbanistycznego Starego Podgórza poprzez próbę wykreowania nowej przestrzeni - zaułka pomiędzy rozsuniętymi biegami schodów. Wydaje się, że intencja ta nie stoi w sprzeczności do racjonalności zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych.

Krótki opis
Podstawowym założeniem projektu jest potraktowanie schodów nie tylko jako elementu służącego komunikacji, ale jako miejscu kumulacji życia publicznego. Schody w kontekście urbanistycznym pełnią często również funkcję miejsca spotkań.
Istotnym w kreowaniu koncepcji było również nawiązanie do kontekstu przestrzennego, architektonicznego i urbanistycznego Starego Podgórza. Obszar ten charakteryzuje nagromadzenie w układzie urbanistycznym schodów. Wśród charakterystycznych elementów zabudowy Podgórza można wyróżnić również zaułki. Projekt zakłada kombinację wyżej wymienionych, dwóch typowych elementów Starego Podgórza.

Kontakt

O2 architekci ul. Wrocławska 14/2, 30-006 Kraków Tel.: (+48) 508-126-066 E-mail: biuro@pa-opalinski.pl

×