X

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie

  • 19 listopad 2016
  • By Witek Opaliński
  • Możliwość komentowania schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie została wyłączona
  • in

faza projektu - koncepcja

lokalizacja - Szczecin

powierzchnia użytkowe - ok. 1800 mkw.

Projektowany kompleks Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest inwestycją celu publicznego. W założeniu będzie stanowić schronienie dla bezdomnych zwierząt w szczególności z terenu miasta Szczecina, jak i z okolicznych miejscowości. Przewiduje się, że będzie przeznaczone przede wszystkim dla psów i kotów.

W odpowiedzi na przyjęte zapotrzebowanie wygospodarowano miejsca dla ok.150 psów i 50 kotów, przy czym jednocześnie  przewidziano możliwość rozbudowy założenia w formie dodatkowego pawilonu domykającego cały układ architektoniczny.

Kompleks  zaprojektowano tak,  aby posiadał  własne zaplecze  administracyjne, socjalne, techniczne oraz odpowiadające wysokim standardom europejskim miejsca dla bezpańskich zwierząt w formie zespołu parterowych pawilonów o nieznacznie zróżnicowanych wysokościach. Budynki przeznaczone dla personelu są wyższe o około 1m od pawilonów dla zwierząt, żaden nie przekracza jednak wysokości 5m od poziomu terenu, dzięki czemu dobrze wtapiają się w otocznie.

Projektowany zespół obiektów został zaplanowany na regularnej siatce słupów i ścian konstrukcyjnych, belek i podciągów czego wynikiem jest możliwość zastosowania prefabrykacji w procesie realizacji. Całość zostanie przekryta dachem płaskim. Proponowane porycie dachu to system dachów zielonych z zielenią ekstensywną. Rozwiązanie to, oprócz szeregu oczywistych zalet, jakimi są: ochrona obiektu przed przegrzewaniem, odporność na czynniki atmosferyczne, zwiększenie procentu powierzchni biologicznie czynnej w bilansie powierzchniowym zagospodarowania terenu, to również, co w tym przypadku jest szczególnie istotne, znacznie poprawia parametry akustyczne przegród poziomych pawilonów, a zatem zmniejsza uciążliwości płynące z funkcji założenia. W dachach przewidziano świetliki, które pełnią funkcję doświetlającą korytarze oraz   wspomagają przewietrzanie pomieszczeń.

Budynek posiada prostą, założoną na ortogonalnej siatce konstrukcyjnej formę, w charakterze nowoczesnego pawilonu. Modułowość zastosowanych rozwiązań sprawiła, że również złożona funkcja kompleksu została rozplanowana w sposób nieskomplikowany i elastyczny. Uniwersalny charakter pomieszczeń sprawia, że będą dobrze skomunikowane z funkcjami sąsiednimi, doświetlone światłem dziennym, a w razie potrzeb łatwe w przystosowaniu do nowych potrzeb. Ze względów funkcjonalnych, ale również estetycznych, elewacja frontowa budynku głównego została urozmaicona wprowadzeniem podcieni, z których dopiero prowadzą wejścia do poszczególnych sekcji. Dopełnieniem koncepcji na wygląd fasady obiektu będą dobrej jakości materiały wykończeniowe proponowane na ściany zewnętrzne, odporne na działanie warunków atmosferycznych, na uszkodzenia mechaniczne, łatwe w utrzymaniu, o zminimalizowanych potrzebach konserwacyjnych itp. Spora ilość przeszkleń oraz niebanalne zestawienia kolorystyczne, nawiązujące miejscami do logotypu Miasta Szczecina, oczywiście w wersji zgaszonej, pastelowej, wtapiającej obiekt w otoczenie, dopełnią charakterystykę całości.

ujecie-1-black ujecie-3-black ujecie-2-black jasne-009 jasne-003 jasne-002 wnetrze004 wnetrze003 rzut

Kontakt

O2 architekci
ul. Wrocławska 14/2, 30-006 Kraków
Tel.: (+48) 508-126-066
E-mail: biuro@pa-opalinski.pl