Portfolio

 

 

About

ENGLISH VERSION: PRACOWNIA ARCHITEKTURY OPALIŃSKI działa nieprzerwanie od 2007 roku i posiada duże doświadczenie w projektowaniu architektonicznym budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej w tym przemysłowych, przestrzeni publicznych, wnętrz prywatnych i komercyjnych. W kręgu naszych zainteresowań leżą również krajobraz i ogrody.

PLAN jest kluczową fazą wszystkich inwestycji. Kompleksowy projekt, którego koszt stanowi niewielki procent całej inwestycji, ma ogromny wpływ na kształt oraz funkcjonalność przestrzeni, która będzie oddziaływać na swoich Użytkowników przez długi czas. Decyduje on również o kosztach eksploatacji przedsięwzięcia. Podejmując trafne i świadome decyzje na tym etapie, w globalnej skali można wiele zaoszczędzić i cieszyć się inwestycją „szytą na miarę”.

 • Indywidualnie opracowany projekt zagwarantuje​ optymalne wykorzystanie możliwości terenu lub lokalu,
 • właściwe rozplanowanie pomieszczeń i funkcji względem stron świata,
 • wyeksponuje walory otoczenia lub zatuszuje jego ewentualne mankamenty,
 • uwzględni specyfikę potrzeb, upodobań i sposób funkcjonowania przyszłych użytkowników
 • jednocześnie uwzględni ich możliwości finansowe.

Proces projektowy przeprowadzamy kompleksowo:

 • pomoc w doborze optymalnej działki lub ocena możliwości już wybranej,
 • indywidualne omówienie oczekiwań i możliwości inwestycyjnych Klientów,
 • opracowanie koncepcji budynku wraz z modelem komputerowym lub fizycznym, w tym również ogólna wizja wnętrz – aż do pełnej akceptacji Inwestorów,
 • dobór technologii oraz rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji projektowanego budynku, aż do pełnej akceptacji Inwestorów,
 • duże doświadczenie w dziedzinie projektowania budynków energooszczędnych, a nawet pasywnych !
 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego,
 • przeprowadzenie procesu formalno – prawnego, aż do uzyskania Pozwolenia na budowę,
 • nadzór realizacji na budowie – mamy duże doświadczenie praktyczne
 • możliwość opracowania szczegółowego projektu wnętrz, dobór materiałów wykończeniowych, kolorystyki,
 • indywidualne projektowanie mebli, a nawet dobór dodatków, tkanin, elementów wyposażenia z zakupu.

witek

PRZESTRZEŃ otaczająca człowieka determinuje jego samopoczucie i sposób bycia w każdym możliwym kontekście i skali. Naszą pasją jest praca nad kształtowaniem przestrzeni we wszystkich aspektach: począwszy od tkanki miasta lub naturalnej przestrzeni niezurbanizowanej, poprzez budynki wraz z otoczeniem, w których mieszkamy, pracujemy, po prostu funkcjonujemy, aż do wnętrz wyposażonych w przedmioty, z którymi wchodzimy w bezpośrednie interakcje.

PROJEKTOWANIE to dla nas proces globalny: z jednakowym zaangażowaniem podchodzimy do zagadnień urbanistycznych, usytuowania i kontekstu projektowanych budynków, zagospodarowania terenu, co do samego obiektu, który rozpatrujemy nie tylko pod kątem formy, ale również funkcjonalności uzależnionej od indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości finansowych Inwestora. Naszą dewizą jest przekonanie, że nawet pomimo ograniczonych środków budżetowych, przy zastosowaniu pomysłowych rozwiązań można osiągnąć spektakularne efekty.

WSPÓŁPRACA to podstawa naszego działania. Na każdym etapie procesu projektowego pozostajemy w ścisłym kontakcie z osobami, dla których projektujemy oraz  tymi, którzy wspierają nas wiedzą i doświadczeniem w kwestiach zagadnień branżowych. Etap koncepcji, podczas którego pracujemy na szkicach, modelach komputerowych, a w razie potrzeby – fizycznych, trwa tak długo, aż osiągniemy pełną akceptację Inwestora. Już w tej fazie standardowo opracowujemy wstępną wizję wnętrz, w rezultacie czego powstaje spójna wizja całości.  Wszystkie kolejne kroki, związane z doborem optymalnych rozwiązań technicznych, konsultowane są z przedstawicielami renomowanych firm inżynierskich, z którymi na stałe współpracujemy. Dzięki temu w projektowanych przez naszą pracownię obiektach stosuje się nowoczesne, co nie znaczy najdroższe technologie, wpływające na zredukowanie kosztów na etapie budowy, a zwłaszcza eksploatację budynków.

Kontakt

O2 architekci ul. Wrocławska 14/2, 30-006 Kraków Tel.: (+48) 508-126-066 E-mail: biuro@pa-opalinski.pl

×